Zachovat si životní úroveň i v důchodu pomůže klientům Penzijní řešení České spořitelny. Banka řešení nabízí na míru každému klientovi od 17. ledna 2011. Pomocí penzijních produktů Penzijní připojištění Penzijního fondu ČS, Fond Plus, Fond životního cyklu 2030 a Osobního účtu ČS klienti rozloží úložky pravidelného spoření. Spoří tak, aby jejich reálný příjem v důchodu odpovídal jejich představám a potřebám, a aby nebyli odkázáni jen na státní důchod. Penzijní řešení bere v úvahu i případné změny ve finanční situaci klienta v průběhu spoření a dokáže se jim přizpůsobit.

Penzijní řešení ČS si od ledna sjednalo 15 000 klientů převážně ve věku 30 až 39 let, v propočtu jim nejčastěji vycházela měsíční úložka 1 000 až 1 999 Kč. Stěžejním sjednaným produktem byl penzijní připojištění, klienti si ale uzavřeli také investiční produkty Fond Plus či Fond životního cyklu 2030.

„Klienti si začínají pomalu uvědomovat, že penzijní reforma vyřeší problém udržitelnosti státních financí a nikoli životní úroveň penzistů, tedy výši důchodu. Pokud si lidé chtějí udržet stávající nebo i vyšší životní úroveň, musí si pravidelně spořit a investovat,“ uvedl Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny.

Penzijního řešení ČS Česká spořitelna nejprve seznámí klienta s výší jeho pravděpodobného státního důchodu vzhledem k jeho aktuálnímu příjmu a vypočte rozdíl mezi pravděpodobným státním důchodem a aktuálním čistým příjmem. Následně navrhne optimální výši důchodu tak, aby se nesnížila klientova životní úroveň, případně si klient výši cílového důchodu určí sám. Následně poradce České spořitelny navrhne výši a možnosti rozložení měsíční úložky v rámci Penzijního řešení ČS tak, aby klient dosáhl úspor a výnosů z investic, které mu zajistí požadovanou výši důchodu. Měsíční úložku je možné rozložit do tří produktů – Penzijního připojištění, Penzijního fondu České spořitelny a investičních produktů určené pro pravidelné investování.

Rozložení úložky bude nastaveno tak, aby klientovi mohlo přinést maximální zhodnocení pro dosažení doporučené, nebo klientem určené, výše důchodu. U Penzijního připojištění ČS, které je vždy nedílnou součástí Penzijního řešení ČS, je cílem maximální využití státního příspěvku a zbytek prostředků klient může zhodnotit na produktech pravidelného investování. Investiční produkty pro pravidelné investování mají dlouhodobý investiční horizont a jsou tak ideální součástí Penzijního řešení zejména pro klienty mladšího a středního věku. Klient může všechny produkty Penzijního řešení ČS obsluhovat přes SERVIS 24 – internetové a telefonní bankovnictví.

Situace klienta se v čase může měnit, např. se bude pohybovat jeho příjem. Proto cílem České spořitelny je pravidelně s klientem aktualizovat výši měsíční úložky na Penzijní řešení ČS tak, aby měl vždy jistotu dosažení optimálního důchodu.

Pro klienty s hrubým příjmem nad 40 tis. Kč měsíčně je vhodné komplexní finanční poradenství prostřednictvím Programu spoření a investování u privátních poradců. Orientační výpočet důchodu a potřebné úložky pro zachování životní úrovně je přístupný na www.spocitatduchod.cz [nové okno].