Od 28. února 2011 mohou klienti České spořitelny ve službě SERVIS 24 Internetbanking přijímat a hradit elektronické faktury nového výstavce, kterým je Pojišťovna České spořitelny. Díky službě e-faktura, kterou zavedla banka jako první na trhu v roce 2008, dostávají klienti své faktury přímo do elektronického bankovnictví, kde je mohou jednoduše zaplatit pomocí automaticky předvyplněného příkazu k úhradě. Dalšími už dlouhodobými výstavci e-faktur jsou také pojišťovna Kooperativa a energetické společností ČEZ, E.ON a RWE.

„Klienti mají o službu e-faktura velký zájem především kvůli tomu, že se jim doma nehromadí obálky s fakturami, protože si faktury prohlédnou přímo ve svém internetovém bankovnictví, které pro ně také předvyplní příkaz k úhradě. Klienti tak nemusí ručně přepisovat údaje z papírové faktury a hlídat, aby neudělali chybu. Vedle toho si cení také jednoduchého zřízení služby, které probíhá přímo z domova prostřednictvím jejich internetového bankovnictví.“ řekl David Lorenc, ředitel přímého bankovnictví České spořitelny. „Dlouhodobě usilujeme o to, aby mohli klienti elektronicky přijímat a hradit faktury všech společností, a proto jsme rádi, že můžeme nyní nabídku rozšířit právě o Pojišťovnu České spořitelny,“ dodal David Lorenc.

Klienti si e-fakturu od nového výstavce aktivují přímo ve službě SERVIS 24 Internetbanking zadáním čísla své pojistné smlouvy, kterou uzavřeli s Pojišťovnou České spořitelny. Česká spořitelna pak informaci o aktivaci služby ještě týž den předá Pojišťovně ČS, která klientovi službu aktivuje i na své straně. Faktury jsou po aktivaci zasílány klientovi pouze elektronicky do internetového bankovnictví SERVIS 24 Internetbanking. Papírové faktury již klienti nedostávají, mohou si však uložit nebo vytisknout elektronické faktury. Pokud klienti nemají aktivováno inkaso nebo jiný způsob platby, jednoduše potvrdí automaticky předvyplněný platební příkaz v internetovém bankovnictví.

Přijetí e-faktury je zcela zdarma a cena za úhradu elektronické faktury je stejná jako za realizaci jakéhokoliv standardního jednorázového platebního příkazu ve službě SERVIS 24 Internetbanking. Na každou nově příchozí e-fakturu budou klienti upozorněni podle své volby buď formou SMS zprávy nebo e-mailem.