Každý měsíc ČSOB svým klientům nabízí nové možnosti ke zhodnocování volných finančních prostředků prostřednictvím investičních fondů na tuzemském a zahraničním finančním trhu. Do své únorové nabídky banka zařazuje Optimum fund ČSOB Býci a medvědi plus 1 pro dynamičtější klienty, kombinaci životního pojištění se zajištěným fondem Maximal Invest – ČSOB Premium 10 a dolarový zajištěný fond Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 1.

„Drobní čeští investoři požadují pro své peníze bezpečnost, velmi důležitá je pro ně ochrana vložené investice. Každý měsíc proto připravujeme novou nabídku zajištěných fondů, které jejich majitelům ke dni splatnosti fondu přinášejí zajímavé zhodnocení investice společně s její ochranou,“ uvedl Pavel Kratochvíl, manažer segmentu Spoření a investice ČSOB.

„Únorovou nabídkou fondů jako vždy nabízíme střadatelům a investorům možnost posílit svá portfolia. Posilují jak ochranné prvky v portfoliu, tak ty nadvýnosové. Kombinace dobrých depozitních produktů a zajištěných fondů – to je fundament portfolia. Osobně se domnívám, že jednou budou naše zajištěné fondy populárním produktem téměř pro každou rodinu. Konzervativním klientům se naskýtá zajímavá příležitost ke zhodnocení jejich financí v podobě oblíbeného Maximal Investu. Pro ty, kdo nebudou moci použít institut budoucího Svěřeneckého fondu, zde bude tento produkt,“ doplňuje Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

Optimum fund ČSOB Býci a medvědi plus 1:

Výnos tohoto nezajištěného fondu je vázán na vývoj evropského akciového indexu DJ Eurostoxx 50 Index. Jeho největší předností je, že svému investorovi může vydělat jak při růstu indexu, tak při jeho poklesu. Tato skutečnost se odráží v názvu fondu, který používá slov označujících rozdílné stavy na trhu. Býci útočí na nepřítele zdola nahoru a označují tedy rostoucí trh. Medvědi napadají kořist úderem vedeným shora dolů a označují klesající trh.

Maximal Invest ČSOB Premium 10:

Jedná se o doplňující konzervativní produkt s fixním výnosem 3,05 % ročně bez ohledu na vývoj na finančních trzích. Doba splatnosti tohoto kombinovaného produktu (pojištění a investice) je 5 let a 1 měsíc, přičemž je zde jistota fixního výnosu ke dni splatnosti. Fond umožňuje možnost daňových odpočtů až do výše 72 000 Kč za dobu trvání investice, což představuje při současných daňových zákonech úsporu 10 800 Kč.

Global partners ČSOB Fixovaný click USD 1:

Fond této struktury zkušenější klienti již znají z dřívější doby, kdy byl vedený v českých korunách a je stále k dispozici. Nyní lze investovat i v dolarech. Fond je určen pro investory, kteří mají dolarové rezervy, případně považují americký dolar za tzv. referenční měnu – to znamená, že vydělávají dolary, potřebují dolarové výnosy a plánují úhradu určitých nákladů právě v dolarech. O tomto fondu mohou uvažovat i ti, kdo chtějí vést své rezervy v různých měnách. Fond investuje do koše 30 světových akcií,kde jsou například světové společnosti jako farmaceutická společnost Roche nebo výrobce cukrovinek Kraft. Fixovaný click má konzervativní strategii a zajištěný minimální výnos.

Z předchozího měsíce zůstává v platnosti nabídka těchto fondů:

KBC Master fund ČSOB Multi Invest, Optimum fund ČSOB Duo bonus, Global Partners ČSOB Fixovaný click 14 a Archipel Portfolio Pro February 95.

Více informací k jednotlivým fondům naleznete na stránkách:

http://www.csob.cz/cz/Aktuality/Stranky/Nove-fondy.aspx

Zajištěné fondy jsou jednou z nejzajímavějších forem investování. Svým průměrným ročním výnosem významně převyšují běžné vkladové produkty, na rozdíl od nich lze navíc u zajištěných fondů za podmínek stanovených právními předpisy využít osvobození od 15% srážkové daně. Plusové body zajištěné fondy získávají i tím, že při splatnosti ochraňují původní výši vložených prostředků. Stav investice lze kdykoli kontrolovat prostřednictvím internetu, přičemž aktuální výši částky lze ze zajištěných fondů kdykoli během několika dnů vybrat.

Výnosy v minulosti nezaručují stejnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota podílu ve fondu může během investičního období kolísat. Pro zajištěné fondy platí, že vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu je zajištěno ke dni splatnosti fondu za podmínek uvedených v jeho prospektu. Pro nezajištěné fondy platí, že vyplacení vložené investice a výnosu není zajištěno. Vzhledem k složitosti struktur nabízených produktů je žádoucí využít poradenské služby osobních bankéřů a investičních poradců ČSOB.