Evidence dlužníků využívají různé finanční instituce. A to jak banky, tak také nebankovní společnosti či kampeličky (neboli družstevní záložny).